KARTFOLDELN.

Kartfoldern med alla adresser och all övrig info, som är till hjälp för att hitta till konstnärerna och konsthantverkarna ,

finns på våra bibliotek här i Upplands-Bro och på Presentationsutställningen i Konsthallen, i Kulturhuset i Kungsängen.

Kartan finns även att få på alla utställningsplatserna,

så....hittar man till en, så hittar man till alla.